Financiële ondersteuning van de gemeente

Financiele ondersteuning van de gemeenteHeeft u meerkosten door uw handicap of uw chronische ziekte? Is ook uw inkomen te laag om al die kosten zelf te kunnen voorzien? Financiele ondersteuning van de gemeente krijgen. Daarnaast is er ook een mogelijkheid om van twee regelingen gebruik te maken, namelijk:

  • De individuele bijzondere bijstand
  • Individuele inkomensondersteuning

Financiële ondersteuning gehandicapten en chronisch zieken

De nieuwe wet geeft de gemeente een grote vrijheid bij het bepalen van de regels voor financiële steun aan mensen die een handicap hebben of chronisch ziek zijn. De situatie kan daardoor per gemeente heel erg verschillen. De nieuwe wet heet als volgt: Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO 2015).

  • De gemeente kan steun op maat bieden. Om in aanmerking te komen voor die steun moet je duidelijk kunnen aantonen dat u bijkomende kosten heeft en waaruit ze bestaan. Als deze kosten onder de regeling vallen en uw inkomen lager is dan de norm dan kan de gemeente tegemoetkomen. De gemeente kan er ook voor kiezen om het geld wat beschikbaar is te storten in een fonds dat beheerd wordt door een plaatselijke organisatie.
  • De gemeente kan er ook voor kiezen een algemene tegemoetkoming te geven aan iedereen die aan de eisen voldoet.
  • Ook kan de gemeente er voor kiezen om een aanvullende zorgverzekering aan te bieden. De premie wordt dan gedeeltelijk of geheel door de gemeente betaald.
  • Geen of lagere bijdrages voor voorzieningen en dergelijke is ook een mogelijkheid waar een gemeente voor kan kiezen.
  • Tot slot kan de gemeente ook kiezen van combinaties van de voorgenoemde tegemoetkomingen.

Individuele bijzondere bijstand

Individuele bijzondere bijstand is een tegemoetkoming voor de aanschaf van dure spullen die u echt nodig hebt, maar die u niet zelf kunt bekostigen. Om voor deze bijstand in aanmerking te komen moet u een laag inkomen hebben en geen/nauwelijks eigen vermogen hebben. Het maakt niet uit waar dit inkomen vandaan komt.

Vraag altijd eerst een individuele bijstand aan voordat u spullen gaat kopen. Geen enkele gemeente vergoedt de kosten achteraf. U krijgt dus bijzondere bijstand als de gemeente voor de aanschaf een toezegging heeft gedaan.

Individuele inkomstentoeslag

Leeft u langdurig van een laag inkomen? Heeft u geen of bijna geen eigen vermogen en is er door uw situatie geen uitzicht op verbetering van uw inkomenssituatie? Dan kunt i bij de gemeente een individuele inkomstentoeslag aanvragen. De gemeente mag zelf regels vaststellen om te bepalen wie in aanmerking komt voor de toeslag. Ook wordt elk geval individueel beoordeeld. Ook de hoofte van de toeslag kan per gemeente verschillen.