Hulpmiddelen

Is bij uw verzekeraar of gemeente het hulpmiddel afgewezen?
Maar u wilt toch zelf kiezen welk hulpmiddel het beste bij u past?
Uw budget zo optimaal gebruiken?

Bij bureau gebruikte hulpmiddelen centrum zijn tal van gebruikte goederen te vinden, waaronder:hulpmiddelen
hoog/laag bedden, douchestoelen, stalliften, tilliften en meer……..

Het bureau is een onderdeel van Cruc Hulpmiddelenservice B.V., welke is gespecialiseerd in verkoop van gebruikte verpleegkundige en ondersteunende goederen.
Het bureau verzorgd hulpmiddelen ter ondersteuning van verschillende diensten.
Hulpmiddelen zijn over het algemeen verstrekte goederen aan een instelling of particulier, welke na enige tijd weer overbodig zijn geworden of worden ingerolen.
Vaak worden deze middelen ingenomen, maar niet meer opnieuw verstrekt.
Door Cruc worden deze middelen nagekeken en technisch gecontroleerd, waarna deze weer worden verkocht.

Waarom via Cruc uw hulpmiddelen kopen?

– leveren van veilige en gebruiksvriendelijke hulpmiddelen
– producten zijn afkomstig van goede fabrikanten
– producten voldoen aan de wettelijke normen, deze zijn nagekeken en technisch gecontroleerd.

Wij kunnen ook voor u de middelen aan een keuring onderwerpen of voor onderhoud zorgdragen.

Het keuren van de goederen kunt u het beste vergelijken met een APK-keuring voor een auto.
Er wordt zowel aan bedrijven/instellingen of particulieren de mogelijkheid geboden om een keuring te laten uitvoeren.
Door regelmatig gebruik te maken van goederen, zal er een bepaalde slijtage ontstaan aan bewegende onderdelen.
Om te voorkomen dat dit schade zal veroorzaken, is er de mogelijkheid om een technisch medewerker in te schakelen.

Enkele middelen gebruiken een accu, deze zijn nodig om het hulpmiddel te kunnen laten bewegen.
Door het regelmatig te gebruiken, zal de accu langzaam leeg raken, waarna deze weer opgeladen dient te worden.
Hoe gaat uw accu het langst mee?
– laad de accu pas op zodra de indicator aangeeft, dat deze leeg is
– het laten leeglopen van de accu zal de levensduur verkorten
– u gaat uw hulpmiddel de komende maand niet gebruiken, dan is het aan te raden te zorgen dat de accu vol is. Staat het middel langer dan een maand stil, dan raden wij u aan de accu om de 2 maanden 24 uur op te laden.

Wat wordt er geboden?
– gebruikte hulp middelen tegen een gunstige prijs
– vervangen of het opnieuw installeren van accessoires
– advies bij het kopen van uw product
– order bedragen boven de € 1.000 worden gratis bezorgd!

Financiële ondersteuning van de gemeente

Financiele ondersteuning van de gemeenteHeeft u meerkosten door uw handicap of uw chronische ziekte? Is ook uw inkomen te laag om al die kosten zelf te kunnen voorzien? Financiele ondersteuning van de gemeente krijgen. Daarnaast is er ook een mogelijkheid om van twee regelingen gebruik te maken, namelijk:

 • De individuele bijzondere bijstand
 • Individuele inkomensondersteuning

Financiële ondersteuning gehandicapten en chronisch zieken

De nieuwe wet geeft de gemeente een grote vrijheid bij het bepalen van de regels voor financiële steun aan mensen die een handicap hebben of chronisch ziek zijn. De situatie kan daardoor per gemeente heel erg verschillen. De nieuwe wet heet als volgt: Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO 2015).

 • De gemeente kan steun op maat bieden. Om in aanmerking te komen voor die steun moet je duidelijk kunnen aantonen dat u bijkomende kosten heeft en waaruit ze bestaan. Als deze kosten onder de regeling vallen en uw inkomen lager is dan de norm dan kan de gemeente tegemoetkomen. De gemeente kan er ook voor kiezen om het geld wat beschikbaar is te storten in een fonds dat beheerd wordt door een plaatselijke organisatie.
 • De gemeente kan er ook voor kiezen een algemene tegemoetkoming te geven aan iedereen die aan de eisen voldoet.
 • Ook kan de gemeente er voor kiezen om een aanvullende zorgverzekering aan te bieden. De premie wordt dan gedeeltelijk of geheel door de gemeente betaald.
 • Geen of lagere bijdrages voor voorzieningen en dergelijke is ook een mogelijkheid waar een gemeente voor kan kiezen.
 • Tot slot kan de gemeente ook kiezen van combinaties van de voorgenoemde tegemoetkomingen.

Individuele bijzondere bijstand

Individuele bijzondere bijstand is een tegemoetkoming voor de aanschaf van dure spullen die u echt nodig hebt, maar die u niet zelf kunt bekostigen. Om voor deze bijstand in aanmerking te komen moet u een laag inkomen hebben en geen/nauwelijks eigen vermogen hebben. Het maakt niet uit waar dit inkomen vandaan komt.

Vraag altijd eerst een individuele bijstand aan voordat u spullen gaat kopen. Geen enkele gemeente vergoedt de kosten achteraf. U krijgt dus bijzondere bijstand als de gemeente voor de aanschaf een toezegging heeft gedaan.

Individuele inkomstentoeslag

Leeft u langdurig van een laag inkomen? Heeft u geen of bijna geen eigen vermogen en is er door uw situatie geen uitzicht op verbetering van uw inkomenssituatie? Dan kunt i bij de gemeente een individuele inkomstentoeslag aanvragen. De gemeente mag zelf regels vaststellen om te bepalen wie in aanmerking komt voor de toeslag. Ook wordt elk geval individueel beoordeeld. Ook de hoofte van de toeslag kan per gemeente verschillen.

Aftrekbare kosten

Geld terug

Voor de aftrekbare kosten van specifieke zorgkosten zijn een aantal voorwaarden en een aantal beperkingen. U moet de kosten ook in hetzelfde jaar betaald hebben. Verder gelden per onderdeel ook bepaalde regels, die soms erg ingewikkeld zijn. Hieronder staan ze allemaal op een rijtje:

 • Genees- en heelkundige hulp: Het gaat dan om medische- en paramedische zorg inclusief tandartskosten. Ook om uitgaven voor particuliere verpleging en verzorging. Uitgaven boven een bruto persoonsgebonden budget voor verpleging en- of verzorging vallen hier ook onder. Kosten voor een laserbehandeling bijvoorbeeld tellen niet mee.
 • Reiskosten voor ziekenbezoek: Heb je een partner of huisgenoot die minstens 10 kilometer verderop verpleegd wordt, en u reist met het openbaar vervoer of met de taxi? De kosten zijn volledig aftrekbaar. Als u met eigen vervoer gaat dan kunt u het standaardtarief verwachten van €0,19 per gereden kilometer.
 • Voorgeschreven medicijnen: Als uw arts geneesmiddelen heeft voorgeschreven waar u geen volledige vergoeding voor hebt gekregen, dan kunt u deze kosten ook declareren. Ook homeopathische geneesmiddelen vallen hieronder, maar alleen als ze voorgeschreven zijn door een arts.
 • Hulpmiddelen: Hiermee wordt bedoeld alle aanpassingen die gedaan moesten worden omdat u gehandicapt bent geworden. Denk bijvoorbeeld aan aanpassingen van uw auto of extra handgrepen in- en om het huis. Denk ook aan rolstoelen of scootmobielen die niet of gedeeltelijk betaald zijn door uw gemeente. Uitgaven van brillen en- of lenzen vallen hier niet onder.
 • Dieet op voorschrift: Als u een aangepast dieet moest volgen vanwege uw gezondheid en u extra kosten daarvoor gemaakt heeft kunt u deze ook terug krijgen. Op de site van de Belastingdienst kunt u precies zien hoeveel u terug kunt krijgen.
 • Kleding en beddengoed: Als u aan kunt tonen dat u extra kosten heeft gemaakt vanwege uw kleding- of beddengoed dan kunt u dat ook declareren. U kunt €310,- terug krijgen als u dit niet kunt bewijzen, als u het wel kunt bewijzen dan kunt u €620,- terug krijgen.