Aftrekbare kosten

Voor de aftrekbare kosten van specifieke zorgkosten zijn een aantal voorwaarden en een aantal beperkingen. U moet de kosten ook in hetzelfde jaar betaald hebben. Verder gelden per onderdeel ook bepaalde regels, die soms erg ingewikkeld zijn. Hieronder staan ze allemaal op een rijtje:

  • Genees- en heelkundige hulp: Het gaat dan om medische- en paramedische zorg inclusief tandartskosten. Ook om uitgaven voor particuliere verpleging en verzorging. Uitgaven boven een bruto persoonsgebonden budget voor verpleging en- of verzorging vallen hier ook onder. Kosten voor een laserbehandeling bijvoorbeeld tellen niet mee.
  • Reiskosten voor ziekenbezoek: Heb je een partner of huisgenoot die minstens 10 kilometer verderop verpleegd wordt, en u reist met het openbaar vervoer of met de taxi? De kosten zijn volledig aftrekbaar. Als u met eigen vervoer gaat dan kunt u het standaardtarief verwachten van €0,19 per gereden kilometer.
  • Voorgeschreven medicijnen: Als uw arts geneesmiddelen heeft voorgeschreven waar u geen volledige vergoeding voor hebt gekregen, dan kunt u deze kosten ook declareren. Ook homeopathische geneesmiddelen vallen hieronder, maar alleen als ze voorgeschreven zijn door een arts.
  • Hulpmiddelen: Hiermee wordt bedoeld alle aanpassingen die gedaan moesten worden omdat u gehandicapt bent geworden. Denk bijvoorbeeld aan aanpassingen van uw auto of extra handgrepen in- en om het huis. Denk ook aan rolstoelen of scootmobielen die niet of gedeeltelijk betaald zijn door uw gemeente. Uitgaven van brillen en- of lenzen vallen hier niet onder.
  • Dieet op voorschrift: Als u een aangepast dieet moest volgen vanwege uw gezondheid en u extra kosten daarvoor gemaakt heeft kunt u deze ook terug krijgen. Op de site van de Belastingdienst kunt u precies zien hoeveel u terug kunt krijgen.
  • Kleding en beddengoed: Als u aan kunt tonen dat u extra kosten heeft gemaakt vanwege uw kleding- of beddengoed dan kunt u dat ook declareren. U kunt €310,- terug krijgen als u dit niet kunt bewijzen, als u het wel kunt bewijzen dan kunt u €620,- terug krijgen.