Belastingvoordeel voor gehandicapten

Nederland is een verzorgingsstaat, dus er wordt ook voor de gehandicapte personen gezorgd in Nederland. Als u gehandicapt bent bestaat er een belastingvoordeel voor gehandicapten. Als u duidelijk aantoonbaar veel uitgaven heeft aan kosten voor zorgvoorzieningen dan kunt u vrijwel zeker aangifte daarvan doen bij de Belastingdienst. Onder het kopje ‘specifieke zorgkosten’ kunt u dat aangeven. Op deze pagina ga ik u duidelijk maken hoe u het beste te werk kunt gaan.  Hieronder staan zes vragen beantwoord die vaak voorkomen.

Wat moet ik doen om dit voordeel naar me toe te halen?

U moet aangifte doen van de kosten die u maakt. Ga naar de website van de Belastingdienst en haal het Aangifteprogramma 2014 van de site af. Vul dit formulier in en verstuur het vervolgens op. Zorg wel dat u een DigiD ter beschikking heeft.

Een DigiD aanvragen én activeren duurt ongeveer een week. Als u uw DigiD heeft aangevraagd ontvangt u binnen 5 werkdagen de persoonlijke activeringscode.

Krijg ik nog een aanslag en moet ik dan bijbetalen?

BelastingaanslagDe kans dat u een aanslag krijgt en nog eens extra moet bijbetalen is niet groot. U betaalt eigenlijk al belasting, maar dat doet u indirect. Ook als het gaat om een uitkering zoals een bijstandsuitkering of een WaJong. De instantie die over de uitkeringen gaat, houdt iedere maand een bedrag in aan belastinggeld.

Als u op uw loonstrook kijkt onder kopje ‘loonheffing’ kijkt ziet u dat ook. Een deel van die belasting kan je terugvragen bij de Belastingdienst als u bijvoorbeeld specifieke kosten heeft voor extra zorg en dergelijke. Zelfs als uw inkomen zo laag is dat u geen of nauwelijks belasting betaald kunt u dit doen. De Tegemoetkomingsregeling regelt dat u met een laag inkomen extra belastinggeld terug kan krijgen voor de extra kosten. Als u uw specifieke zorgkosten invult, dan krijgt u een bericht binnen van de Belastingdienst als u voldoet aan de voorwaarden van deze regeling.

Welke kosten zijn aftrekbaar?

Voor de aftrek van zorgkosten gelden om te beginnen een aantal algemene voorwaarden waar u aan moet voldoen. Ook een aantal beperkingen gelden hiervoor. Het aller belangrijkste is dat het moet gaan om de kosten die u zelf draagt. Heeft u al een vergoeding gekregen, dan kunt u deze vervolgens niet nog een keer aftrekken. U moet ook de kosten in hetzelfde jaar betaald hebben. Verder gelden per onderdeel soms gedetailleerde regels die erg ingewikkeld zijn. Hieronder staan een paar voorbeelden, voor meer informatie daarover kunt u ook kijken op het blog bericht van ons.

  • Genees- en heelkundige hulp: Ten eerste, hierbij gaat het om medische en paramedische zorg, ook tandarts kosten behoren hierbij. Ten tweede gaat het om uitgaven voor particuliere verpleging en verzorging. Uitgaven buiten een bruto-persoonsgebonden budget voor verpleging en verzorging vallen hier ook onder. Kosten voor bijvoorbeeld het laseren van uw ogen kunt u niet declareren.
  • Voorgeschreven medicijnen: Hierbij gaat het alleen om medicijnen die voorgeschreven zijn door uw arts waar u geen vergoeding voor heeft gekregen. Ook homeopathische geneesmiddelen vallen hieronder, maar alleen als ze voorgeschreven zijn door uw arts.
  • Aanpassingen: Als u aanpassingen aan uw huis of aan uw auto heeft moeten doen kunt u die ook declareren (voor een deel) bij de Belastingdienst.

Er zijn een hele hoop kosten die ik gemaakt heb, zijn ze allemaal te declareren?

Nee, deze kosten kunt u niet allemaal declareren. Er geldt een drempel hiervoor. Uw zorgkosten moeten hoger zijn dan de voorgeschreven drempel. De drempel is afhankelijk van uw inkomen. Des te hoger uw inkomen is, des te hoger de drempel is. Als u gebruik gaat maken van het aangifteprogramma, dan berekent dat programma automatisch hoe hoog de drempel moet liggen bij u. Ook berekent dat programma of de drempel wel haalbaar is naar uw inkomen.

Wat nou als ik de drempel niet haal?

U haalt de drempel gemakkelijker dan u denkt. Heeft u een laag inkomen, dan mag u die specifieke zorgkosten verhogen met een vast percentage. De grens hierbij ligt bij een inkomen van €33.555,- gezamenlijk. Gebruikt u het aangifteprogramma? Dan berekent die het automatisch wat het bedrag is.

Is het verstandig om van een deskundige hulp in te schakelen?

Het hoeft niet per se te gebeuren, maar het is wel vaak handig. Gelukkig zijn er vandaag de dag heel veel organisaties die u kunnen helpen hierbij. Neem voor meer informatie contact op met een gehandicaptenorganisatie, patiëntenvereniging, ouderenorganisatie, belastingwinkel of vakbond waarbij u aangesloten bent.